ClickCease Flor de Cana 12 Year Old Rum 700ml: Premium Aged Spirit — Porters Lux
跳至内容

Flor de Cana 12 年朗姆酒 700ml

来自 Fior de Cana
$100

有货时通知我

一款非常特别的金色朗姆酒,来自中美洲最著名的生产商之一,来自尼加拉瓜的 Flor de Cana。这些朗姆酒越来越好。红色水果、蜂蜜和烤坚果的香气与橡木、香草和烤苹果的香气交织在一起。